Πολιτική απορρήτου

Σημείωση απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2019

Ποιοί είμαστε

ΣτοLeonidasstudioapartments, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε το απόρρητό σας. Διαβάστε αυτήν την ειδοποίηση καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που μας παρέχετε.

Πληροφορίες & Συναίνεση

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε και αποκαλύπτουμε τις πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας πληροφοριών (εφεξής, ο «Χρήστης»), σε συνδυασμό με την πρόσβασή σας και τη χρήση του συστήματος κρατήσεών μας.

 

Διαβάζοντας αυτή τη Δήλωση Απορρήτου, ο χρήστης ενημερώνεται για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται μέσω της μηχανής κρατήσεων.

 

Ο Χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά αυτή τη Δήλωση Απορρήτου, η οποία έχει γραφτεί με σαφήνεια και απλά, για να διευκολύνει την κατανόησή της και να καθορίσει ελεύθερα και εθελοντικά εάν επιθυμεί να παράσχει τα προσωπικά του δεδομένα ή τρίτων στο leonidasstudioapartments.

 

Όταν αυτή η ειδοποίηση αναφέρει “σύστημα κρατήσεων”, “μηχανή κρατήσεων”, “σύστημα”, “ιστότοπος”, “πλατφόρμα”, “εφαρμογή”, “webapp”, “υπηρεσίες”, “διαδικτυακές υπηρεσίες”, αναφέρεται σε όλες τις σελίδες και τις λειτουργίες στη διεύθυνση https://leonidasapartments.gr/ εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

 

Με την πρόσβαση στην πλατφόρμα ή την παροχή πληροφοριών, συμφωνείτε με τις πρακτικές απορρήτου μας όπως ορίζονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου. Ενδέχεται να αλλάζουμε αυτήν την ειδοποίηση από καιρό σε καιρό. Θα πρέπει να ελέγχετε συχνά αυτήν την ειδοποίηση για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε την πιο πρόσφατη έκδοση.

Ταυτότητα

Όταν αυτή η ειδοποίηση αναφέρει «εμείς», «εμάς» ή «μας», «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων», «υπεύθυνος επεξεργασίας», αναφέρεται στο leonidasstudioapartments.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Το leonidasstudioapartments λειτουργεί αυτό το σύστημα κρατήσεων μέσω ενός επεξεργαστή δεδομένων, όπως εξηγείται παρακάτω. Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων («GDPR») (ΕΕ) 2016/679, είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Υπάρχει αυστηρό συμβατικό πλαίσιο μεταξύ του υπεύθυνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Είμαστε:

Leonidas studio apartments

Μόλα Καλύβα – Κασσάνδρα Χαλκιδικής

630 85, Μόλα Καλύβα – Κασσάνδρα Χαλκιδικής, Ελλάδα.

Επεξεργαστής Δεδομένων

Το σύστημα κρατήσεων που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπο μας leonidasstudioapartments.gr ,δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των χρηστών αυτού.

Για τους σκοπούς του GDPR, όπου η leonidasapartments επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του leonidasapartments.gr

Υποχρεωτική φύση της παροχής των δεδομένων.

Τα δεδομένα που ζητούνται στις φόρμες που είναι προσβάσιμες από τη μηχανή κρατήσεων είναι, γενικά, υποχρεωτικά (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο απαιτούμενο πεδίο) για την επίτευξη των αναφερόμενων σκοπών. Αντίστοιχα, εάν δεν παρέχονται ή δεν παρέχονται σωστά, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημα.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Αυτό θα περιλαμβάνει:

προσωπικές πληροφορίες για εσάς που σας ζητάμε (π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) όταν κάνετε μια κράτηση από τη μηχανή κρατήσεων μας·

οικονομικά στοιχεία προκειμένου να διεκπεραιώσουμε την κράτησή σας όταν απαιτούμε προπληρωμή.

λεπτομέρειες των συναλλαγών που πραγματοποιείτε μέσω της μηχανής κρατήσεών μας και λεπτομέρειες για την εκπλήρωση των παραγγελιών σας.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μας μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ή/και υποβάλλονται σε επεξεργασία για λογαριασμό μας σύμφωνα με τις οδηγίες μας. H leonidasapartments.gr δεν μπορεί να το επεξεργαστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Εξουσιοδοτούμε τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων μας:

για να χρησιμοποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία για να κάνετε κράτηση δωματίων ή/και άλλων υπηρεσιών για εσάς στο leonidasstudioapartment,

μεταφέρετε τα οικονομικά σας στοιχεία στο leonidasstudioapartment ή/και σε κατάλληλο τρίτο μέρος (για παράδειγμα, εταιρεία πιστωτικών καρτών) για επιβεβαίωση ή πληρωμή για μια κράτηση.

χρησιμοποιήστε τα στοιχεία σας για σκοπούς μάρκετινγκ (όπου συμφωνείτε ρητά με αυτά) και

να συμπληρώσετε εκ των προτέρων φόρμες και άλλες λεπτομέρειες στον ιστότοπό μας για να διευκολύνετε την επόμενη επίσκεψή σας στη μηχανή κρατήσεων μας (π.χ. όταν τροποποιείτε ή ακυρώνετε μια κράτηση).

Ευαίσθητα Δεδομένα

Εκτός εάν σας ζητηθεί συγκεκριμένα, σας ζητάμε να μην μας στείλετε και να μην αποκαλύψετε, μέσω ή μέσω των Υπηρεσιών ή με άλλο τρόπο σε εμάς, τυχόν Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα (π.χ. αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης, εθνικός αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα που σχετίζονται με φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκεία, ιδεολογικές ή άλλες πεποιθήσεις, υγεία, βιομετρικά ή γενετικά χαρακτηριστικά, ποινικό υπόβαθρο, συμμετοχή σε συνδικάτα ή διοικητικές ή ποινικές διαδικασίες και κυρώσεις).

 

Χρήση Υπηρεσιών από Ανήλικους

Οι Υπηρεσίες δεν απευθύνονται σε άτομα κάτω των δεκαέξι (16) ετών και ζητάμε να μην παρέχουν Προσωπικά Δεδομένα μέσω των Υπηρεσιών.

 

Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 

Ανάλογα με τα αιτήματα του Χρήστη, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους ακόλουθους σκοπούς:

 

Για τη διαχείριση των κρατήσεων που πραγματοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης πληρωμών (όπου ισχύει) και της διαχείρισης των αιτημάτων και των προτιμήσεων του χρήστη.

Για τη διαχείριση της εγγραφής σε προγράμματα επιβράβευσης ή μέλους, καθώς και την απόκτηση και εξαργύρωση πόντων.

Για να διαχειριστείτε τα αιτήματα επικοινωνίας του Χρήστη μαζί μας μέσω των καναλιών που παρέχονται για αυτόν τον σκοπό.

Για τη διαχείριση της αποστολής εξατομικευμένων εμπορικών επικοινωνιών από εμάς, με ηλεκτρονικά ή/και συμβατικά μέσα, σε περιπτώσεις στις οποίες ο Χρήστης συναινεί ρητά.

Να διαχειρίζεται την παροχή της συμβατικής υπηρεσίας διαμονής, καθώς και πρόσθετων υπηρεσιών.

Να διαχειρίζεται έρευνες ή/και αξιολογήσεις σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από εμάς ή/και την αντίληψη της εικόνας της ως εταιρείας.

 

Διατήρηση δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για την περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης από το νόμο ή εάν ο Χρήστης ζητήσει την απόσυρσή τους από εμάς, αντιταχθεί ή ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του.

 

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των περιόδων διατήρησης περιλαμβάνουν:

 

Το χρονικό διάστημα που έχουμε μια συνεχή σχέση μαζί σας και σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες (για παράδειγμα, για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό μαζί μας ή συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή εάν έχετε μια κράτηση που δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί)

Εάν υπάρχει νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται (για παράδειγμα, ορισμένοι νόμοι απαιτούν από εμάς να διατηρούμε αρχεία των συναλλαγών σας για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο προτού μπορέσουμε να τα διαγράψουμε)

Εάν η διατήρηση είναι σκόπιμη λαμβάνοντας υπόψη τη νομική μας θέση (όπως, για παραγραφή, δικαστικές διαφορές ή ρυθμιστικές έρευνες)

 

Έννομο συμφέρον για την επεξεργασία των δεδομένων σας

Η επεξεργασία δεδομένων που απαιτείται για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών που απαιτούν τη συγκατάθεση του Χρήστη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την εν λόγω συγκατάθεση.

 

Ομοίως, σε περίπτωση που ο Χρήστης αποσύρει τη συγκατάθεσή του για οποιαδήποτε επεξεργασία, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί προηγουμένως.

 

Για την ανάκληση αυτής της συγκατάθεσης, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω των κατάλληλων καναλιών.

 

Με την ίδια λογική, σε εκείνες τις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η επεξεργασία των δεδομένων του Χρήστη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή για την εκτέλεση της υφιστάμενης συμβατικής σχέσης μεταξύ μας και του Χρήστη, η επεξεργασία θα νομιμοποιηθεί όπως απαιτείται για συμμόρφωση με τους εν λόγω σκοπούς.

 

Αποκάλυψη Δεδομένων

Θα χρησιμοποιήσουμε και θα αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα όπως πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο ή κατάλληλο:

 

να συμμορφωθείτε με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των νόμων εκτός της χώρας διαμονής σας·

να συμμορφωθεί με τη νομική διαδικασία·

να ανταποκρίνεστε σε αιτήματα από δημόσιες και κυβερνητικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων αρχών εκτός της χώρας διαμονής σας και να πληροίτε τις απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου·

να επιβάλλουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας·

για να προστατεύσουμε τις δραστηριότητές μας·

για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, το απόρρητο, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία της δικής μας, εσάς ή άλλων· και

για να μας επιτρέψει να επιδιώξουμε τα διαθέσιμα ένδικα μέσα ή να περιορίσουμε τις ζημιές που μπορεί να υποστούμε.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε Άλλα Δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό, εκτός από τις περιπτώσεις όπου δεν επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να συνδυάσουμε Άλλα δεδομένα με Προσωπικά Δεδομένα (όπως ο συνδυασμός του ονόματός σας με την τοποθεσία σας). Εάν το κάνουμε, θα χειριστούμε τα συνδυασμένα δεδομένα ως Προσωπικά Δεδομένα εφόσον συνδυάζονται.

 

Διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων

Ενδέχεται να μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στον/τους εκτελούντες την επεξεργασία ή/και τους υπο-επεξεργαστές δεδομένων που εδρεύουν εκτός του ΕΟΧ για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα ειδοποίηση. Εάν το κάνουμε αυτό, τα προσωπικά σας στοιχεία θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε μία ή περισσότερες κατάλληλες διασφαλίσεις που ορίζονται στη νομοθεσία. Αυτά μπορεί να είναι η χρήση υποδειγμάτων συμβάσεων σε μορφή εγκεκριμένη από τις ρυθμιστικές αρχές ή η εγγραφή των προμηθευτών μας σε ένα ανεξάρτητο σύστημα απορρήτου εγκεκριμένο από τις ρυθμιστικές αρχές (όπως το σύστημα «Ασπίδα προστασίας» των ΗΠΑ).

 

Μέτρα ασφαλείας

Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα του Χρήστη ανά πάσα στιγμή με απόλυτο εμπιστευτικό τρόπο και τηρώντας την υποχρεωτική υποχρέωση εχεμύθειας όσον αφορά τα εν λόγω δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στους ισχύοντες κανονισμούς, και για το σκοπό αυτό υιοθετώντας τα μέτρα τεχνικού και οργανωτικού φύση που απαιτείται για να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων τους και να αποτρέψει την αλλαγή, απώλεια, επεξεργασία ή παράνομη πρόσβαση σε αυτά, ανάλογα με την κατάσταση της τεχνολογίας, τη φύση των αποθηκευμένων δεδομένων και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται.